Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις («Συμφωνία») ορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστότοπου («Ιστότοπος» ή «Υπηρεσία») και οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών του (συλλογικά, «Υπηρεσίες»). Η παρούσα Συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ εσάς ("Χρήστης", "εσείς" ή "σας") και εμάς "εμείς", "εμείς" ή "μας").

Αυτός ο ιστότοπος είναι ένας διαφημιστικός και πληροφοριακός πόρος και ως εκ τούτου δεν έχει καμία σχέση ή υποχρέωση με κανέναν από τους ιστότοπους ή τα άτομα που αναφέρονται εδώ. Πουλάμε ΜΟΝΟ διαφημιστικό χώρο, δεν είμαστε πρακτορείο συνοδών, ούτε εμπλεκόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο σε συνοδεία ή πορνεία. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις ενέργειες τρίτων ιστότοπων ή ατόμων στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μετά από συνδέσμους, email ή τηλεφωνικές επαφές από αυτήν την πύλη. Οποιαδήποτε χρήματα καταβάλλονται στους συνοδούς ενηλίκων που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο για το χρόνο και τη συντροφιά τους. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει εάν και όταν γίνει επαφή είναι η επιλογή των ενηλίκων που συναινούν. Το σεξ χωρίς προφυλακτικό δεν επιτρέπεται.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση του ιστότοπου(ων), βεβαιώνετε ότι είστε άνω της ηλικίας ενηλικίωσης (π.χ. άνω των 18 ετών ή 21 ετών) στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε. Απαιτούμε οι διαφημιζόμενοι να είναι τουλάχιστον 20 ετών για να διαφημιστούν και ότι όλοι οι λογαριασμοί υπόκεινται σε επαλήθευση ηλικίας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από τυχόν ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την ηλικία του χρήστη

Για το σκοπό μας Όροι και Προϋποθέσεις – «δικό μας», «εμείς», «εμάς» σημαίνει Αυτός ο ιστότοπος

Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν συνάπτετε την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα με την παρούσα Συμφωνία, οπότε οι όροι "Χρήστης", "εσείς" ή "σας" θα αναφέρονται σε μια τέτοια οντότητα. Εάν δεν διαθέτετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία και δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Συμφωνία είναι σύμβαση μεταξύ εσάς και αυτού του ιστότοπου, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν έχει υπογραφεί φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς.

1. Λογαριασμοί και συνδρομή

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες και συμφωνώντας με την παρούσα Συμφωνία, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό στον Ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες πραγματοποιούνται σε σχέση με αυτόν. Παρακολουθούμε και εξετάζουμε νέους λογαριασμούς προτού μπορέσετε να συνδεθείτε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις ασφάλειας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας θα τείνει να βλάψει τη φήμη και την καλή θέλησή μας. Εάν διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για τους παραπάνω λόγους, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ξανά στις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να αποκλείσουμε τη διεύθυνση email σας και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου για να αποτρέψουμε περαιτέρω εγγραφή.

2. Περιεχόμενο χρήστη

Δεν είμαστε κύριοι δεδομένων, πληροφοριών ή υλικού (συλλογικά, «Περιεχόμενο») που υποβάλλετε στον Ιστότοπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την πνευματική ιδιοκτησία ή το δικαίωμα χρήσης όλου του Υποβληθέντος Περιεχομένου. Παρακολουθούμε και εξετάζουμε το Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που υποβάλλεται ή δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Μας εκχωρείτε άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, αναδιαμόρφωσης, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου του λογαριασμού χρήστη σας αποκλειστικά όπως απαιτείται για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς να περιορίζουμε καμία από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, οποιοδήποτε Περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη μας, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή απαράδεκτο. Εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από εσάς, η χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από μέρους σας δεν μας παρέχει την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του Περιεχομένου που δημιουργήθηκε από εσάς ή είναι αποθηκευμένο στον λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς, μάρκετινγκ ή οποιονδήποτε παρόμοιο σκοπό .

3. Περιεχόμενο για ενηλίκους

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχει συγκεκριμένο περιεχόμενο για ενήλικες ή ενήλικες διαθέσιμο στον ιστότοπο. Θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση στον χρήστη πριν από την εμφάνιση περιεχομένου για ενηλίκους. Όταν υπάρχει περιεχόμενο για ενηλίκους ή για ενηλίκους, άτομα που είναι κάτω των 18 ετών ή δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε ισχύουσας δικαιοδοσίας δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο. Εάν μάθουμε ότι κάποιος κάτω των 18 ετών επιδιώκει να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή μέσω των Υπηρεσιών, θα απαιτήσουμε επαληθευμένη γονική συναίνεση, σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο του 1998 ("COPPA").

4. Χρέωση και πληρωμές

Θα καταβάλλετε όλες τις χρεώσεις ή χρεώσεις στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις χρεώσεις, τις χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν τη στιγμή που ένα τέλος ή χρέωση είναι πληρωτέο και πληρωτέο. Όπου οι Υπηρεσίες προσφέρονται σε δωρεάν δοκιμαστική βάση, ενδέχεται να απαιτείται πληρωμή μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και όχι κατά την εισαγωγή των στοιχείων χρέωσής σας (τα οποία μπορεί να απαιτούνται πριν από την έναρξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου). Εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη ανανέωση για τις Υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί, θα χρεωθείτε αυτόματα σύμφωνα με τον όρο που επιλέξατε. Η ανταλλαγή ευαίσθητων και ιδιωτικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ενός ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας SSL και κρυπτογραφείται και προστατεύεται με ψηφιακές υπογραφές, ενώ ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες συμμορφώνονται επίσης με τα πρότυπα ευπάθειας PCI προκειμένου να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους Χρήστες. Οι σαρώσεις για κακόβουλο λογισμικό εκτελούνται σε τακτική βάση για πρόσθετη ασφάλεια και προστασία. Εάν, κατά την κρίση μας, η αγορά σας συνιστά συναλλαγή υψηλού κινδύνου, θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ένα αντίγραφο της έγκυρης ταυτότητας με φωτογραφία που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση και πιθανώς ένα αντίγραφο πρόσφατου τραπεζικού λογαριασμού για την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την αγορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα προϊόντα και τις τιμές των προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία.

5. Ακρίβεια πληροφοριών

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, διαθεσιμότητα, προωθήσεις και προσφορές. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας). Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αποσαφηνίσουμε πληροφορίες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στον Ιστότοπο δεν πρέπει να λαμβάνεται ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

6. Υπηρεσίες τρίτων

Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων, ενημερωθείτε ότι η πρόσβασή σας και η χρήση τέτοιων άλλων υπηρεσιών διέπονται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων άλλων υπηρεσιών και δεν υποστηρίζουμε, δεν φέρουμε ευθύνη ή ευθύνη για και δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ως προς οποιαδήποτε πτυχή τέτοιων άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου τους ή του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σας) ή οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης μεταξύ εσάς και του παρόχου τέτοιων άλλων υπηρεσιών. Παραιτείστε αμετάκλητα οποιαδήποτε αξίωση έναντι αυτού του ιστότοπου σε σχέση με τέτοιες άλλες υπηρεσίες. Αυτός ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με την ενεργοποίηση, την πρόσβαση ή τη χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων άλλων υπηρεσιών ή την εξάρτησή σας από τις πρακτικές απορρήτου, τις διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων ή άλλες πολιτικές τέτοιων άλλων Υπηρεσίες. Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε τέτοιες άλλες υπηρεσίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες τους. Ενεργοποιώντας οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, επιτρέπετε ρητά σε αυτόν τον ιστότοπο να αποκαλύψει τα δεδομένα σας όπως είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της χρήσης ή ενεργοποίησης αυτής της άλλης υπηρεσίας.

7. Εγγύηση χρόνου λειτουργίας

Προσφέρουμε εγγύηση χρόνου λειτουργίας υπηρεσίας 99% διαθέσιμου χρόνου ανά μήνα. Η εγγύηση χρόνου λειτουργίας δεν ισχύει για διακοπές λειτουργίας που προκαλούνται από: (1) περιοδική προγραμματισμένη συντήρηση ή επισκευές που ενδέχεται να αναλαμβάνουμε κατά καιρούς. (2) διακοπές που προκαλούνται από εσάς ή τις δραστηριότητές σας. (3) διακοπές που δεν επηρεάζουν τη βασική λειτουργικότητα της Υπηρεσίας. (4) αιτίες πέρα από τον έλεγχό μας ή που δεν είναι ευλόγως προβλέψιμα. και (5) διακοπές που σχετίζονται με την αξιοπιστία ορισμένων περιβαλλόντων προγραμματισμού.

8. Αντίγραφα ασφαλείας

Πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε την πληρότητα και την ακρίβεια αυτών των αντιγράφων ασφαλείας. Σε περίπτωση αποτυχίας υλικού ή απώλειας δεδομένων, θα επαναφέρουμε αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

9. Διαφημίσεις

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς, μπορείτε να συνάψετε αλληλογραφία ή να συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες διαφημιστών ή χορηγών που δείχνουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα και τυχόν όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με αυτήν τη δραστηριότητα, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια αλληλογραφία, αγορά ή προώθηση μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου μέρους.

10. Σύνδεσμοι με άλλους πόρους

Παρόλο που ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονται με άλλους πόρους (όπως ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σχέση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά εν τούτω. Ορισμένοι από τους συνδέσμους στον Ιστότοπο μπορεί να είναι "συνδέσμοι συνεργατών". Αυτό σημαίνει ότι εάν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο και αγοράσετε ένα αντικείμενο, αυτός ο ιστότοπος θα λάβει μια προμήθεια θυγατρικών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ιδιωτών ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων τρίτων. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους πόρους εκτός τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.

11. Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. (β) να παρακινήσει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάζουν οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις· (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου. (η) για spam, phish, pharm, πρόσχημα, spider, crawl ή scrape. (i) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (ι) να παρέμβει ή να παρακάμψει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από μέρους σας για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

12. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

«Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνει όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα που απονέμονται από νόμο, κοινό δίκαιο ή δικαιοσύνη σε ή σε σχέση με οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, υπεραξία και το δικαίωμα αγωγής για μεταβίβαση, δικαιώματα εφευρέσεις, δικαιώματα χρήσης και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση, είτε είναι καταχωρισμένα είτε μη καταχωρισμένα και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και δικαιωμάτων υποβολής αίτησης και παραχώρησης, δικαιωμάτων προτεραιότητας από αυτά τα δικαιώματα και όλα τα παρόμοια ή ισοδύναμα δικαιώματα ή μορφές προστασία και κάθε άλλο αποτέλεσμα πνευματικής δραστηριότητας που υπάρχει ή θα υφίσταται τώρα ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει σε εσάς καμία πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει σε αυτόν τον ιστότοπο ή τρίτα μέρη και όλα τα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα σε και σε αυτήν την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αυτού του ιστότοπου ή των δικαιοπαρόχων του. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μπορεί να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα ή άδεια να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε από αυτόν τον ιστότοπο ή εμπορικά σήματα τρίτων.

13. Αποποίηση εγγύησης

Συμφωνείτε ότι η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται σε βάση «ως έχει» και «ως διαθέσιμη» και ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας ή ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή ως προς την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας ή ότι τα ελαττώματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε υλικό και/ή δεδομένα που λήφθηκαν ή λήφθηκαν με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας κρίση και ευθύνη και ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου υλικού ή/και δεδομένα. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας ή οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λάβατε από εμάς ή μέσω της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί καμία εγγύηση που δεν παρέχεται ρητά στο παρόν.

14. Περιορισμός ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση αυτός ο ιστότοπος, οι θυγατρικές, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, κάλυψη ή αποθετική ζημιά ( συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση περιεχομένου, αντίκτυπο στην επιχείρηση, διακοπή της επιχείρησης, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας) όπως και να προκληθεί, σύμφωνα με οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό , σύμβαση, αδικοπραξία, εγγύηση, παράβαση νομοθετικής υποχρέωσης, αμέλεια ή κάτι άλλο, ακόμα κι αν το υπόχρεο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να προβλέψει τέτοιες ζημιές. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη αυτού του ιστότοπου και των θυγατρικών, στελεχών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτών και δικαιοπαρόχων σε σχέση με τις υπηρεσίες θα περιορίζεται σε ποσό μεγαλύτερο του ενός δολαρίου ή σε τυχόν ποσά που έχουν πράγματι καταβληθεί σε μετρητά από μπορείτε να επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο για την προηγούμενη περίοδο ενός μήνα πριν από το πρώτο γεγονός ή περιστατικό που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης εάν αυτή η θεραπεία δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυγχάνει στον ουσιαστικό σκοπό της.

15. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε αυτόν τον ιστότοπο και τις θυγατρικές του, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, πράκτορες, προμηθευτές και δικαιοπαρόχους αβλαβείς από και έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, απωλειών, ζημιών ή δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν σε σχέση ή προκύπτουν από οποιαδήποτε ισχυρισμοί, αξιώσεις, ενέργειες, διαφωνίες ή απαιτήσεις τρίτων που προβάλλονται εναντίον οποιουδήποτε από αυτά ως αποτέλεσμα ή σχετίζονται με το Περιεχόμενό σας, τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς ή οποιασδήποτε εσκεμμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους σας.

16. Διαχωρισιμότητα

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν και θα ισχύουν και θα δεσμευτούν μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και προορίζονται να περιορίζονται στον βαθμό που απαιτείται ώστε να μην καταστήσουν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η πρόθεση των μερών είναι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής να αποτελέσουν τη συμφωνία τους σε σχέση με αντικείμενο του παρόντος και όλες αυτές οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτών θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

17. Επίλυση διαφορών

Ο σχηματισμός, η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτήν θα διέπονται από τους ουσιαστικούς και δικονομικούς νόμους του Γκέρνσεϊ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες του σχετικά με τις συγκρούσεις ή την επιλογή δικαίου και, στο βαθμό που ισχύουν, οι νόμοι του Γκέρνσεϊ . Η αποκλειστική δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής αγωγών που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος θα είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στο Μπελίζ, και με το παρόν υποβάλλεστε στην προσωπική δικαιοδοσία τέτοιων δικαστηρίων. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα σε δίκη ενόρκων σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία.

18. Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους της που σχετίζονται με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Συμφωνίας στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

19. Αποδοχή των όρων αυτών

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

20. Νομική συμμόρφωση και νόμος

21. Έλεγχοι εικόνας και ταυτότητας

Οι διαφημίσεις στην πλατφόρμα μας πρέπει να είναι αληθινές εικόνες ΣΑΣ και ΕΣΕΙΣ πρέπει να είστε άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω. Κάνουμε τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους για την επαλήθευση και την ταυτοποίηση της ηλικίας των μελών και οποιαδήποτε διαφήμιση υποψιαζόμαστε ότι παραποιεί την ταυτότητά τους ή είναι ανήλικη θα ζητηθεί άμεση απόδειξη. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την κατάλληλη σελίδα ταυτότητας ή διαβατηρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η διαφήμισή σας ενδέχεται να ανασταλεί.

Όλες οι διαφημίσεις που τοποθετούνται στον ιστότοπό μας ελέγχονται κατά την υποβολή και παρακολουθούνται περιοδικά. Εάν δεν συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, θα αφαιρεθούν χωρίς ειδοποίηση.

22. Αναφορά Αδ

Εάν θέλετε να αναφέρετε περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα εικόνας ή τις πληροφορίες σας, μπορείτε να στείλετε email χρησιμοποιώντας τη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στην επαλήθευση των εν λόγω πληροφοριών και θα διερευνήσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό / προφίλ / διαφήμιση μιας αναφερόμενης περίπτωσης σε εμάς. Θα διαγράψουμε κάθε ύποπτο λογαριασμό / προφίλ / διαφήμιση του ατόμου που παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις .

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή εικόνα/ες και να αναστείλουμε ή να αφαιρέσουμε οποιονδήποτε χρήστη διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις μας. Επομένως, δεν θα επιστρέψουμε χρήματα για πληρωμές μετά την κατάργηση του ύποπτου λογαριασμού / προφίλ / διαφήμισης από την διαφημιστική μας πλατφόρμα.

Αυτός ο ιστότοπος επιτρέπει μόνο σε ενήλικα άτομα να διαφημίζουν το χρόνο και τη συντροφιά τους σε άλλα ενήλικα άτομα. Δεν παρέχουμε υπηρεσία κρατήσεων ούτε κανονίζουμε συναντήσεις. Οποιαδήποτε τιμή αναφέρεται αφορά μόνο χρόνο και τίποτα άλλο. Οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει είναι η επιλογή των συναινούντων ενηλίκων και ένα ιδιωτικό θέμα μεταξύ τους. Είναι δική σας ευθύνη να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με αυτήν, μπορείτε να το κάνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου.

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 27 Ιανουαρίου 2023